Landelijk gelden er zogenaamde treeknormen. Deze zijn:

  • Aanmelding tot Intake maximaal 4 weken
  • Intake tot Diagnose maximaal 4 weken
  • Diagnose tot Behandeling maximaal 6 weken

In mijn praktijk kan er meer tijd zitten tussen de aanmelding en de intake. Ik hanteer geen wachttijd tussen intake, diagnose en behandeling. Dus als u een intake heeft gehad is er geen wachttijd meer of we moeten al anders afspreken.

Momenteel (september 2022) is er een opname stop. 

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).