U kunt telefonisch contact opnemen met Praktijk voor Psychotherapie Plagge. In dit korte contact bekijken we samen of u een passende behandeling kan worden geboden. Zo ja, dan wordt er een afspraak voor een intakegesprek gepland. Zo nee, dan denk ik graag met u mee over andere mogelijkheden.

Praktijk voor Psychotherapie Plagge heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars waardoor u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding. Hiervoor heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

- (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd,

- verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ,

- datum verwijzing,

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer,

- stempel praktijk en/of handtekening verwijzer en

- naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens en geboortedatum cliënt.

 

Ga voor meer informatie naar