Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over uw behandeling is het belangrijk dit te bespreken met uw behandelaar. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Bespreek dit dan met uw behandelaar. Mocht de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/). Zij gaan in eerste instantie bemiddelen.

 

LVVP
Maliebaan 50b
3581 CS  Utrecht
Tel.nr. 030-2364338

www.lvvp.info

 

Is de klacht dusdanig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. 

 

Het postadres is:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

 

 

klachtenreglement LVVP versie 29 oktober 2014

PDF bestand [166.1 KB]

Download (0 downloads)