Praktijk voor Psychotherapie Plagge biedt individuele psychotherapie voor verschillende klachten en problemen zoals:

Angst- en spanningsklachten;

Somberheidsklachten/klachten van depressieve aard.

Overige o.a.:

Emotieregulatieproblemen;

Wisselende stemmingen;

Laag zelfbeeld;

Weinig zelfvertrouwen.

 

Na inventarisatie in de intakefase, zal samen met u worden gekeken welke behandeling is aangewezen en hoeveel sessies er nodig zijn. In een behandelplan spreken we af hoe de doelen bereikt worden. Het kan zijn dat de behandeling zich vooral richt op de onderliggende problematiek zoals hechtingsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek. Periodiek wordt er geëvalueerd over het verloop van de behandeling en uw tevredenheid. Tevens zullen er vragenlijsten worden afgenomen om zo op een objectieve manier uw klachtenverloop in kaart te brengen en het effect van therapie te meten. De behandeling wordt in overleg afgesloten. De huisarts krijgt een afsluitingsbericht indien u daar toestemming voor geeft.